نوع بالا

 • Top Type Hydraulic Breaker LBS68

  شکن هیدرولیک نوع بالا LBS68

  کنترل آسان و موقعیت آسان باعث راحتی بیشتر بیل مکانیکی می شود
  بدون وزن جانبی ، باعث کاهش شکاف شکستگی اسکنه می شود
  طول کل طولانی تر و وزن کل سنگین تر
  شکن هیدرولیک نوع LBS دارای اعتصاب قدرتمندتر است ، کل تجهیزات دارای طراحی پیشرفته ، ساختار ساده ، کمتر است

 • Top Type Hydraulic Breaker LBS100

  شکننده هیدرولیک نوع بالا LBS100

  کنترل آسان و موقعیت آسان آن را برای بیل راحت تر می کند
  بدون وزن جانبی ، میزان شکستگی اسکنه را کاهش می دهد
  طول کل طولانی تر و وزن کل سنگین تر
  LBS نوع بالا 100 میلی متر شکن هیدرولیک دارای اعتصاب قوی تر است ، کل تجهیزات دارای طراحی پیشرفته ، ساختار ساده است